OLB-SJB - wat doen we?

Korte historiek

In 1900 werd het SJB-college te Mol opgericht. In 1950 werd dus het 50-jarig bestaan gevierd. Toenmalig directeur Z.E.H. Leo Casteels zocht voor deze viering medewerkers. In dit jubileumcomité zetelden voornamelijk oud-leerlingen. Uit dit jubileumcomité werd een 'oud-studentenbond' heropgestart. In de jaren 1940 waren er immers, onder impuls van E.H. Leonard (Dikke) Dille, bijeenkomsten gehouden. Dhr. J. Brion, destijds schoolhoofd van het Lager Onderwijs, werd opnieuw aangezocht om voorzitter te zijn.

In 1950 werden volgende doelstellingen vooropgesteld:

 

Voorzitters sinds 1950


Activiteiten

In 1950 is besloten om:

Intussen bestaan er twee ontmoetingsmomenten per jaar:

  1. De oud-leerlingendag (voor alle oud-leerlingen), elke eerste zondag na 11 november.
  2. Een terugkomdag voor oud-leerlingen die de laatste 3 jaar zijn afgestudeerd op een vrijdagavond begin december.

We overwegen momenteel (2008) om in de toekomst ook lezingen en excursies te organiseren.