Jubileumboeken / muziekcd

 

 

 

 

 

 

 

Na 75 jaar

Na 75 jaar (1900 - 1975)

Het boek vertelt de geschiedenis van het college van bij het ontstaan in 1900 tot 1975.

- uitgegeven in 1975
- harcover
- 264 bladzijden
- tientallen foto's
- nog te verkrijgen op het college aan 7 euro (zelf af te halen)

INHOUD

Woord vooraf, J. Sneyers
Brief van Mgr. J.V.Daem, Bisschop van Antwerpen
Bij dit 75-jarig Jubileum, J.Bonroy, Directeur

Geschiedenis
Middelbaar onderwijs te Mol in de loop der eeuwen, P.Vos
Eerste deel: De Latijnse School
Tweede deel: Het Sint-Jan Berchmanscollege
Evolutie van de Structuur, F.Baeyens, G.Adriaensen
Leerlingenaantal en afdelingen
Sociale en geografische spreiding der leerlingen

 

 

Herinneringen
Meminisse iuvabit, Piet Hannes
Aanvullende persoonlijke belasting, Bert Decorte
Ast Fonteyne, Bert Leysen
Dankbaar herinneren, Ward Bruyninckx
Een bakstenen burcht, Marcel Broeckx
Bij ons afscheid, Rik Eyssen
Sed fugit interea, Renaat Loos
Ongeordende geheugenbeelden, Willy Thys
Vijftien jaar geleden, Rik Aegten
Waaraan denk je, Ludo Jacobs
Je komt, je gaat, Tuur Spaepen
Uit leerlingenopstellen
Leven der schoolgemeenschap
Ter inleiding, G.Adriaensen
Groei van het gebouwencomplex
Muziek en toneel, F.VanGompel
Jeugdbeweging en Schoolpastoraal
Sport, F.Kemps en A.VanZummeren
Feesten en Vieringen
Collegekampen en reizen
De Bosschool, John Wynen
Studententijdschriften in het College, Bert Nuyts
De Zusters in het College, J.Sneyers

De Oudleerlingenbond, Staf Vos
Toneelkring 'Het Lindeblommeken', A.Dillen
Uit 'Schakel', schuin bekeken

Chronologische Lijsten, H.VanDamme en J.Vos
Directeurs, schoolhoofden, leraars en studiemeesters
Zusters in dienst van het College
Onderhoudspersoneel
Leraars 1975

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

't Is honderd jaar geleên

- uitgegeven in 2000
- hardcover
- 288 bladzijden
- tientallen foto's
- te verkrijgen op het college aan 12 euro (zelf af te halen)

INHOUD

Deel 1: Historisch overzicht
1. Driekwart eeuw SJB (1900-1975)
2. Kroniek van een kwarteeuw SJB-college (1975-2000)
3. Van Sint-Odrada-instituut Balen naar Sint-Jan Berchmanscollege Balen (1977-1992)
4. Kroniek van een kwarteeuw Lager Onderwijs (1975-2000)

Deel 2: Getuigenissen van oud-leerkrachten en oud-leerlingen

Interviews

E.H. Denijs Dille
E .H. Leo Casteels
E.H. Alfons Kemps
Gaston Rosiers
E.H. Jules Van den Broeck
E.H. Jos Stevens
E.H. Juul Van Gucht
E.H. Jos Bonroy
Maria Gerrits - Zuster Valentine
Fernand Van Gompel
Frans Baeyens
Gust Adriaensen

Honderd jaar leerlingenimpressies

Deel 3: Het rijke schoolleven vanuit diverse invalshoeken
1. Troetel-, toe-, spot-, scheld-, wandelings- of bijnamen...
2. Leraarscabaret: Het Grote Oor (1982-1999)
3. Kroniek van de toneelkring 'Het Lindeblommeke' (1952-2000)
4. Het Educatief Reservaat: een verhaal van vallen en opstaan
5. De werking van het PMS-centrum in het College te Mol - enkele beschouwingen
6. Diverse schoolactiviteiten
7. Jubelactiviteiten n.a.v. 100 jaar SJB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


100 jaar geleen

 

 

Deel 4: Schoolbevolking en schoolpersoneel
1. Schoolfoto's
2. Personeel
3. Met dank aan...